پوسته سینما پرامکاناترین پوسته فیلم

اکشن

پوسته سینما پرامکاناترین پوسته فیلم

blade-runner1
blade-runner2

فیلم بلید رانر ۲۰۴۹ داستان یک بلید رانر جوان است که یک راز قدیمی و پنهان که او را به سمت بلید رانر قبلی ریک دکارت

هدایت میکند کشف میکند. ریک دکارت کسی که ۳۰ سال است ناپدید شده…

آخرین فیلم ها

علمی و تخیلی

برنده قرعه کشی پاییزه باش

پربازدیدها